Η μαγική κούπα η οποία αλλάζει χρώμα με τη θερμοκρασία του νε